برچسب: استارتاپ

استارتاپ های عزیز، لطفاً این کار را با روزنامه‌نگاران نکنید!

به عنوان یک روزنامه‌نگار تخصصی کسب‌وکار از خاورمیانه با سابقه‌ی کارآفرینی، اروپا را یک آرمان‌شهر می‌دیدم که در آن هم استارتاپ‌ها و هم رسانه‌ها بی‌نهایت حرفه‌ای هستند و با هماهنگی کامل کار می‌کنند. اما پس از مهاجرت به اروپا و