برچسب: بازاریابی

چگونه از علم و داده در بازاریابی استفاده کنیم

در بازاریابی، درک چگونگی استفاده از هر دو مؤلفه‌ی علم و داده‌ها ضروری است. بیش‌تر کارآفرینان احساس می‌کنند که می‌توانند نتایج بهتری از تلاش های بازاریابی خود بگیرند. اگر شما هم احساس می‌کنید مشمول این قاعده می‌شوید، باید بدانید که