برچسب: دورکاری

روز کارمند مبارک! اما چرا کار کردن با روتین کارمندی برای زندگی امروز ایده‌آل نیست

معجزه‌ی هنری فورد در اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰، هنری فورد نیاز به استخدام کارگران در کارخانه‌ی خودروسازی در حال انفجارش داشت. بنابراین، او راهی منحصر به فرد برای جذب کارکنان خود در پیش گرفت: با ارائه‌ی یک روز کاری هشت‌ساعته به

به کار در خانه ادامه بدهید، وقتی دیگران به دفتر خود برمی‌گردند

با ادامه استفاده از واکسن کووید ۱۹ در سراسر جهان، به ویژه در انگلستان، بسیاری از کارفرمایان با یک دوگانگی جدید روبرو هستند: انتخاب بین مراجعه به دفتر کار یا انجام کارها از راه دور.   چرا کار در خانه