برچسب: ذهنیت مدیریت

به کار در خانه ادامه بدهید، وقتی دیگران به دفتر خود برمی‌گردند

با ادامه استفاده از واکسن کووید ۱۹ در سراسر جهان، به ویژه در انگلستان، بسیاری از کارفرمایان با یک دوگانگی جدید روبرو هستند: انتخاب بین مراجعه به دفتر کار یا انجام کارها از راه دور.   چرا کار در خانه

کارآفرینی در عصر پاندمی کرونا؛ چرا آینده متعلق به رهبران «شلخته» است

تأثیر پاندمی کرونا بر مدیریت کسب و کارها برای رهبران، سال ۲۰۲۰ سال سختی بود. بحران جهانی بهداشت، تغییرات سریع (و گاه دردناکی) در نحوه‌ی کار و زندگی ما ایجاد کرد. این بدان معنی بود که رهبران باید به کارمندان