برچسب: روز جهانی چپ دست ها

روز جهانی چپ دست ها؛ طراحی برای دست چپ

نرم افزار برای چپ دست ها به‌عنوان یک چپ دست، وقتی یک توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار از من پرسید: «چرا نرم‌افزارهای بیش‌تری برای افراد چپ‌دست طراحی نشده است؟» به‌طور شگفت‌انگیزی غافل‌گیر شدم. در طول مکالمه، او با افتخار برخی از نرم‌افزارهایی را