برچسب: مدیریت بحران

کارآفرینی در عصر پاندمی کرونا؛ چرا آینده متعلق به رهبران «شلخته» است

تأثیر پاندمی کرونا بر مدیریت کسب و کارها برای رهبران، سال ۲۰۲۰ سال سختی بود. بحران جهانی بهداشت، تغییرات سریع (و گاه دردناکی) در نحوه‌ی کار و زندگی ما ایجاد کرد. این بدان معنی بود که رهبران باید به کارمندان